Posted by : Tết Âm Lịch Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

{ 4 nhận xét... read them below or Comment }

  1. Đối lại câu đối trong truyện: Đao trên tay, kiếm trên tay, búa trên tay, chém phành phạch rớt đầu Bắc Vương

    Trả lờiXóa
  2. xin đối lại: bút trong cặp, vở trong cặp, sách trong cặp, học cắm cúi mà đạt công danh

    Trả lờiXóa
  3. Mấy thánh bên trên đối đâu có chuẩn, lò phải đi với phì phò, còn túi đi với lúi húi. Chứ tay đòi đi với phành phạch, cặp đi với cắm cúi sao được.

    Trả lờiXóa

Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt