Posted by : Tết Âm Lịch Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

{ 2 nhận xét... read them below or Comment }

  1. Đối lại câu đối trong truyện: Đao trên tay, kiếm trên tay, búa trên tay, chém phành phạch rớt đầu Bắc Vương

    Trả lờiXóa
  2. xin đối lại: bút trong cặp, vở trong cặp, sách trong cặp, học cắm cúi mà đạt công danh

    Trả lờiXóa

Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt