Archive for tháng tám 2016 • Thần Đồng Đất Việt Tập 191 - Đứa con thừa tự

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 190 - Khoai lang leo giàn

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 189 - Cái ôm may mắn

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 188 - Giải oan Sư cụ

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 186 - Đối đầu bà Hỏa

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 184: Tâm huyết Thượng Thư

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 183: Thần linh nổi giận

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 182: Chơi khăm quan phủ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 181: Mười hai sứ giả

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 180: Quà Tết no đòn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 179: Hai chàng kỳ cục

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 178: Quân Mã phá án

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 177: Tình bạn muôn năm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 176: Thánh lệnh oái ăm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 175: Tên trộm lý sự

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 174: Nỗi oan sấm sét

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 173: Quan huyện xà mâu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 172: Con sáo thần tài

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 171: Nhà hàng đại chiến

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 170: Đoạn đê bầm giập

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 169: Bợm nhậu đại lười

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 168: Tào phi mất trộm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 167: Làm Vua khó lắm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 166: Voi gạo giải án

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 165: Hoảng hốt Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 164: Bò cái tịt ngòi

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 163: Xử án chuột tinh

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 162: Đại chiến thủy tô

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 161: Cây cầu ái ân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 160: Ông nghè thi hỏng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 159: Đại quan thiếu gạo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 158: Kỳ án mãng xà

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 157: Oan gia ngõ hẹp

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 156: Gánh hát mùa xuân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 155: Đại gia Xã Bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 154: Lá bùa hiểm độc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 153: Thầy đồ Dần dốt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 152: Chàng rễ xấu trai

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 151: Đại họa trần gian

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 150: Sát nhân lộ diện

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 149: Vụ án trên hồ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 148: Chân dung Cao Tổ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 147: Sứ Trạng cô đơn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 146: Thừa thiếu đều chết

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 145: Cởi oán láng giềng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 144: Đàn bò chết hụt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 143: Hám ngoại hại thân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 142: Thần Đồng săn rồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 141: Nàng dâu bất hiếu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 140: Xẹp kỹ năng "Xốp"

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 139: Trạng - Thánh tương tranh

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 138: Kẹo lú hại người

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 137: Xác chết biết đi

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 136: Quốc Cữu bén duyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 135: Long Vương tí hon

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 134: Khu rừng có ma

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 133: Hoàng đế đi cày

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 132: Cánh hoa kỳ diệu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 131: Vũ điệu trống bổng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 130: Cuộc chiến lá dong

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 129: Tạo sĩ thoát y

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 128: Cả Voi sợ vợ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 127: Bia đá răn đe

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 126: Cung nữ có râu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 125: Vùng đất hình Rồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 124: Kinh thành chật chội

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 123: Hồi sinh làng lụa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 122: Thoát khỏi giàn thiêu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 121: Vở rối trên không

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 120: Môn đồ bội bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 119: Sứ giả đêm trăng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 118: Cỗ lớn khao làng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 117: Mỹ Viện Lang Phế

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 116: Hạt tiêu cay độc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 115: Ba nén vàng oan

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 114: Án trâu năm Sửu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 113: Nét chữ cứu người

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 112: Thơ thần trên lá

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 111: Ngựa đá qua sông

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 110: Sách cổ đẻ tiền

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 109: Thầy bói hết thời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 108: Đo cây bắt trộm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 107: Chén rượu ăn thề

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 106: Mánh khóe trường thi

 • Thần đồng đất việt - Tập 105: Linh bùa cửu sắc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 104: Xóa nợ tượng vàng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 103: Vua giả vua thật

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 102: Truy tìm công chúa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 101: Lớp học ven đường

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 100: Du Xuân Đại Việt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 99: Xét công chữa cháy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 98: Nghi án đào mương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 97: Cây đàn không đáy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 96: Thủy thần gặp họa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 95: Túi bạc thử lòng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 94: Thư pháp ẩn long

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 93: Cống vật Kỳ Lân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 92: Dược hoàn tặng mẹ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 91: Hùng kê diệt cướp

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 90: Siêu mẫu sâm cầm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 89: Đấu trí Tiểu Vương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 88: Lễ hội nhớ đời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 87: Buồng chuối ân tình

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 86: Té cây giải đố

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 85: Độc chiêu tranh ịn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 84: Kim cương vô dụng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 83: Nạn nhân Bất Nghĩa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 82: Nghệ nhân học lóm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 81: Vạch trần xảo kế

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 80: Thỉnh lủng đại chung

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 79: Lục đậu cứu nguy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 78: Âm mưu độc dược

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 77: Miếu thần mất thiêng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 76: Ông tổ thần cơ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 75: Đối thủ thần đồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 74: Quán ăn thi phú

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 73: Nhóm học Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 72: Phò mã tí hon

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 71: Con ngựa ba chân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 70: Trận chiến phản công

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 69: Đội quân thú vật

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 68: Ngôi thành bỏ hoang

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 67: Cơn lốc ngoại xâm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 66: Chiếc mũi thu phục  

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 65: Tranh tài Võ Trạng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 64: Mưu đồ Bắc quốc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 63: Ngự sử nhóc con

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 62: Lá đơn không chữ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 61: Thần Y Thoát Nạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 60: Miếng đất Long Mạch

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 59: Tấm gương Đồ Kiết

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 58: Liều thuốc giảm béo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 57: Bức họa vĩ nhân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 56: Con mèo Vương giả

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 55: Lâu đài giữa trời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 54: Đôi cánh Sứ Thần

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 53: Học trò Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 52: Hạt ngô ác mộng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 51: Độc chiến Minh Triều

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 50: Thuốc viên giao hảo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 49: Tung hoành đất Bắc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 48: Nốt ruồi bạc vạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 47: Cứu tinh Dần béo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 46: Sứ Tàu mất vía

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 45: Báu vật heo nái

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 44: Quán cơm quý tộc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 43: Căn Nhà Không Chân

 • Thần Đồng Đất Việt tập 42: Ngôi Làng Xấu Tính

 • Thần Đồng Đất Việt tập 41: Đứa Con Thất Lạc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 40: Hòn Đá Tội Phạm

 • Thần Đồng Đất Việt tập 39: Vụ Án Gà Con

 • Thần Đồng Đất Việt tập 38: Cái Tủ Biết Nói

 • Thần Đồng Đất Việt tập 37: Quan Tòa Sát Nhân

 • Thần Đồng Đất Việt tập 36: Sợi Bấc Ma Thuật

 • Thần Đồng Đất Việt tập 35: Hạt Gạo Khổng Lồ

 • Thần Đồng Đất Việt tập 34: Dê Đực Có Chửa

 • Thần Đồng Đất Việt tập 33: Chiếc Bánh Tai Họa

 • Thần Đồng Đất Việt tập 32: Nỗi Oan Xã Bạc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 31: Cây Đa Nhân Chứng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 30: Trò Xiếc Kinh Hoàng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 29: Mưu Sát Tào Phi

 • Thần Đồng Đất Việt tập 28: Bí Mật Bong Bóng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 27: Món Quà Roi Mây

 • Thần Đồng Đất Việt tập 26: Bột Nếp Vạch Tội

 • Thần Đồng Đất Việt tập 25: Náo Loạn Kinh Thành

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 24: Bài Toán Lộ Phí

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 23: Trái Tim Sửu Ẹo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 22: Gánh Hát Xui Xẻo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 21: Bài Thi Kỳ Quái

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 20: Anh Hùng Vớt Pháo

 • Thần Đồng Đât Việt - Tập 19: Hồn Ma Ăn Trộm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 18: Hết đời lang băm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 17: Trận chiến gia tài

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 16: Súc vật nổi loạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 15: Vô địch chọi trâu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 14: Sư ông mắc lỡm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 13: Lớp học hà tiện

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 12: Bạn gái bá hộ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 11: Đồng tiền hạnh phúc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 10: Thắng đại lực sĩ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 9: Thầy đồ mắc nạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 8: Món ăn hạnh phúc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 7: Trừng trị gian thương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 6: Hạ gục thầy đồ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 5: Dấu tay xóa nợ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 4: Thánh chỉ bằng đá

 • Thần đồng đất Việt - Tập 3: Voi đất biết đi

 • Thần đồng đất Việt - Tập 2: Trí nhớ siêu phàm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 1: Pháp sư gọi bưởi

 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 2: Lãnh thổ nước Nam

 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 1: Khẳng định chủ quyền

 • Thần Đồng Đất Việt

  Thần Đồng Đất Việt Tập 212 - Chàng ngốc thủy chung
  Thần Đồng Đất Việt Tập 211 - Vở kịch địa phủ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 210 - Pho tượng hạnh phúc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 209 - Đệ tử kê quyền
  Thần Đồng Đất Việt Tập 208 - Cây đào oan ức
  Thần Đồng Đất Việt Tập 207 - Con ngỗng mất tích
  Thần Đồng Đất Việt Tập 206 - Trạng nguyên danh dự
  Thần Đồng Đất Việt Tập 205 - Lương y Ngọ chằn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 204 - Cơm thòng tuyệt đỉnh
  Thần Đồng Đất Việt Tập 203 - Cây mít phản chủ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 202 - Phật tự dậy sóng
  Thần Đồng Đất Việt Tập 201 - Pho tượng lưu lạc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 200 - Triệu hồi Văn Khúc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 199 - Mùi Mập xuất chiêu
  Thần Đồng Đất Việt Tập 198 - Cha của Trạng Tí
  Thần Đồng Đất Việt Tập 197 - Vệ sĩ quái chiêu
  Thần Đồng Đất Việt Tập 196 - Cuộc chiến thời gian
  Thần Đồng Đất Việt Tập 195 - Thí sinh lạ đời
  Thần Đồng Đất Việt Tập 194 - Học trò khó dạy
  Thần Đồng Đất Việt Tập 193 - Bài học làm quan
  Thần Đồng Đất Việt Tập 192 - Cô vợ khoe khoang
  Thần Đồng Đất Việt Tập 191 - Đứa con thừa tự
  Thần Đồng Đất Việt Tập 190 - Khoai lang leo giàn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 189 - Cái ôm may mắn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 188 - Giải oan Sư cụ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 187 - Chiếu Việt lên ngôi
  Thần Đồng Đất Việt Tập 186 - Đối đầu bà Hỏa
  Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

  Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

  Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt