Archive for tháng tám 2016


 • Thần Đồng Đất Việt Tập 189 - Cái ôm may mắn
 • Thần Đồng Đất Việt Tập 188 - Giải oan Sư cụ
 • Thần Đồng Đất Việt Tập 186 - Đối đầu bà Hỏa
 • Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 184: Tâm huyết Thượng Thư
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 183: Thần linh nổi giận
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 182: Chơi khăm quan phủ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 181: Mười hai sứ giả
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 180: Quà Tết no đòn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 179: Hai chàng kỳ cục
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 178: Quân Mã phá án
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 177: Tình bạn muôn năm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 176: Thánh lệnh oái ăm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 175: Tên trộm lý sự
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 174: Nỗi oan sấm sét
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 173: Quan huyện xà mâu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 172: Con sáo thần tài
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 171: Nhà hàng đại chiến
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 170: Đoạn đê bầm giập
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 169: Bợm nhậu đại lười
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 168: Tào phi mất trộm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 167: Làm Vua khó lắm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 166: Voi gạo giải án
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 165: Hoảng hốt Trạng Nguyên
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 164: Bò cái tịt ngòi
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 163: Xử án chuột tinh
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 162: Đại chiến thủy tô
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 161: Cây cầu ái ân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 160: Ông nghè thi hỏng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 159: Đại quan thiếu gạo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 158: Kỳ án mãng xà
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 157: Oan gia ngõ hẹp
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 156: Gánh hát mùa xuân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 155: Đại gia Xã Bạc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 154: Lá bùa hiểm độc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 153: Thầy đồ Dần dốt
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 152: Chàng rễ xấu trai
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 151: Đại họa trần gian
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 150: Sát nhân lộ diện
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 149: Vụ án trên hồ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 148: Chân dung Cao Tổ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 147: Sứ Trạng cô đơn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 146: Thừa thiếu đều chết
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 145: Cởi oán láng giềng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 144: Đàn bò chết hụt
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 143: Hám ngoại hại thân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 142: Thần Đồng săn rồng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 141: Nàng dâu bất hiếu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 140: Xẹp kỹ năng "Xốp"
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 139: Trạng - Thánh tương tranh
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 138: Kẹo lú hại người
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 137: Xác chết biết đi
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 136: Quốc Cữu bén duyên
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 135: Long Vương tí hon
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 134: Khu rừng có ma
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 133: Hoàng đế đi cày
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 132: Cánh hoa kỳ diệu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 131: Vũ điệu trống bổng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 130: Cuộc chiến lá dong
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 129: Tạo sĩ thoát y
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 128: Cả Voi sợ vợ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 127: Bia đá răn đe
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 126: Cung nữ có râu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 125: Vùng đất hình Rồng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 124: Kinh thành chật chội
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 123: Hồi sinh làng lụa
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 122: Thoát khỏi giàn thiêu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 121: Vở rối trên không
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 120: Môn đồ bội bạc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 119: Sứ giả đêm trăng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 118: Cỗ lớn khao làng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 117: Mỹ Viện Lang Phế
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 116: Hạt tiêu cay độc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 115: Ba nén vàng oan
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 114: Án trâu năm Sửu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 113: Nét chữ cứu người
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 112: Thơ thần trên lá
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 111: Ngựa đá qua sông
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 110: Sách cổ đẻ tiền
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 109: Thầy bói hết thời
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 108: Đo cây bắt trộm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 107: Chén rượu ăn thề
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 106: Mánh khóe trường thi
 • Thần đồng đất việt - Tập 105: Linh bùa cửu sắc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 104: Xóa nợ tượng vàng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 103: Vua giả vua thật
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 102: Truy tìm công chúa
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 101: Lớp học ven đường
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 100: Du Xuân Đại Việt
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 99: Xét công chữa cháy
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 98: Nghi án đào mương
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 97: Cây đàn không đáy
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 96: Thủy thần gặp họa
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 95: Túi bạc thử lòng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 94: Thư pháp ẩn long
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 93: Cống vật Kỳ Lân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 92: Dược hoàn tặng mẹ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 91: Hùng kê diệt cướp
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 90: Siêu mẫu sâm cầm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 89: Đấu trí Tiểu Vương
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 88: Lễ hội nhớ đời
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 87: Buồng chuối ân tình
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 86: Té cây giải đố
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 85: Độc chiêu tranh ịn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 84: Kim cương vô dụng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 83: Nạn nhân Bất Nghĩa
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 82: Nghệ nhân học lóm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 81: Vạch trần xảo kế
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 80: Thỉnh lủng đại chung
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 79: Lục đậu cứu nguy
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 78: Âm mưu độc dược
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 77: Miếu thần mất thiêng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 76: Ông tổ thần cơ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 75: Đối thủ thần đồng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 74: Quán ăn thi phú
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 73: Nhóm học Trạng Nguyên
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 72: Phò mã tí hon
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 71: Con ngựa ba chân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 70: Trận chiến phản công
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 69: Đội quân thú vật
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 68: Ngôi thành bỏ hoang
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 67: Cơn lốc ngoại xâm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 66: Chiếc mũi thu phục  
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 65: Tranh tài Võ Trạng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 64: Mưu đồ Bắc quốc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 63: Ngự sử nhóc con
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 62: Lá đơn không chữ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 61: Thần Y Thoát Nạn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 60: Miếng đất Long Mạch
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 59: Tấm gương Đồ Kiết
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 58: Liều thuốc giảm béo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 57: Bức họa vĩ nhân
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 56: Con mèo Vương giả
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 55: Lâu đài giữa trời
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 54: Đôi cánh Sứ Thần
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 53: Học trò Trạng Nguyên
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 52: Hạt ngô ác mộng
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 51: Độc chiến Minh Triều
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 50: Thuốc viên giao hảo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 49: Tung hoành đất Bắc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 48: Nốt ruồi bạc vạn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 47: Cứu tinh Dần béo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 46: Sứ Tàu mất vía
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 45: Báu vật heo nái
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 44: Quán cơm quý tộc
 • Thần Đồng Đất Việt tập 43: Căn Nhà Không Chân
 • Thần Đồng Đất Việt tập 42: Ngôi Làng Xấu Tính
 • Thần Đồng Đất Việt tập 41: Đứa Con Thất Lạc
 • Thần Đồng Đất Việt tập 40: Hòn Đá Tội Phạm
 • Thần Đồng Đất Việt tập 39: Vụ Án Gà Con
 • Thần Đồng Đất Việt tập 38: Cái Tủ Biết Nói
 • Thần Đồng Đất Việt tập 37: Quan Tòa Sát Nhân
 • Thần Đồng Đất Việt tập 36: Sợi Bấc Ma Thuật
 • Thần Đồng Đất Việt tập 35: Hạt Gạo Khổng Lồ
 • Thần Đồng Đất Việt tập 34: Dê Đực Có Chửa
 • Thần Đồng Đất Việt tập 33: Chiếc Bánh Tai Họa
 • Thần Đồng Đất Việt tập 32: Nỗi Oan Xã Bạc
 • Thần Đồng Đất Việt tập 31: Cây Đa Nhân Chứng
 • Thần Đồng Đất Việt tập 30: Trò Xiếc Kinh Hoàng
 • Thần Đồng Đất Việt tập 29: Mưu Sát Tào Phi
 • Thần Đồng Đất Việt tập 28: Bí Mật Bong Bóng
 • Thần Đồng Đất Việt tập 27: Món Quà Roi Mây
 • Thần Đồng Đất Việt tập 26: Bột Nếp Vạch Tội
 • Thần Đồng Đất Việt tập 25: Náo Loạn Kinh Thành
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 24: Bài Toán Lộ Phí
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 23: Trái Tim Sửu Ẹo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 22: Gánh Hát Xui Xẻo
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 21: Bài Thi Kỳ Quái
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 20: Anh Hùng Vớt Pháo
 • Thần Đồng Đât Việt - Tập 19: Hồn Ma Ăn Trộm
 • Thần đồng đất Việt - Tập 18: Hết đời lang băm
 • Thần đồng đất Việt - Tập 17: Trận chiến gia tài
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 16: Súc vật nổi loạn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 15: Vô địch chọi trâu
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 14: Sư ông mắc lỡm
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 13: Lớp học hà tiện
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 12: Bạn gái bá hộ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 11: Đồng tiền hạnh phúc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 10: Thắng đại lực sĩ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 9: Thầy đồ mắc nạn
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 8: Món ăn hạnh phúc
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 7: Trừng trị gian thương
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 6: Hạ gục thầy đồ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 5: Dấu tay xóa nợ
 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 4: Thánh chỉ bằng đá
 • Thần đồng đất Việt - Tập 3: Voi đất biết đi
 • Thần đồng đất Việt - Tập 2: Trí nhớ siêu phàm
 • Thần đồng đất Việt - Tập 1: Pháp sư gọi bưởi
 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 2: Lãnh thổ nước Nam
 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 1: Khẳng định chủ quyền
 • Thần Đồng Đất Việt

  Thần Đồng Đất Việt Tập 212 - Chàng ngốc thủy chung
  Thần Đồng Đất Việt Tập 211 - Vở kịch địa phủ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 210 - Pho tượng hạnh phúc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 209 - Đệ tử kê quyền
  Thần Đồng Đất Việt Tập 208 - Cây đào oan ức
  Thần Đồng Đất Việt Tập 207 - Con ngỗng mất tích
  Thần Đồng Đất Việt Tập 206 - Trạng nguyên danh dự
  Thần Đồng Đất Việt Tập 205 - Lương y Ngọ chằn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 204 - Cơm thòng tuyệt đỉnh
  Thần Đồng Đất Việt Tập 203 - Cây mít phản chủ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 202 - Phật tự dậy sóng
  Thần Đồng Đất Việt Tập 201 - Pho tượng lưu lạc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 200 - Triệu hồi Văn Khúc
  Thần Đồng Đất Việt Tập 199 - Mùi Mập xuất chiêu
  Thần Đồng Đất Việt Tập 198 - Cha của Trạng Tí
  Thần Đồng Đất Việt Tập 197 - Vệ sĩ quái chiêu
  Thần Đồng Đất Việt Tập 196 - Cuộc chiến thời gian
  Thần Đồng Đất Việt Tập 195 - Thí sinh lạ đời
  Thần Đồng Đất Việt Tập 194 - Học trò khó dạy
  Thần Đồng Đất Việt Tập 193 - Bài học làm quan
  Thần Đồng Đất Việt Tập 192 - Cô vợ khoe khoang
  Thần Đồng Đất Việt Tập 191 - Đứa con thừa tự
  Thần Đồng Đất Việt Tập 190 - Khoai lang leo giàn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 189 - Cái ôm may mắn
  Thần Đồng Đất Việt Tập 188 - Giải oan Sư cụ
  Thần Đồng Đất Việt Tập 187 - Chiếu Việt lên ngôi
  Thần Đồng Đất Việt Tập 186 - Đối đầu bà Hỏa
  Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

  Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

  Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt