Posted by : tin ting Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016 • Thần Đồng Đất Việt Tập 191 - Đứa con thừa tự

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 190 - Khoai lang leo giàn

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 189 - Cái ôm may mắn

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 188 - Giải oan Sư cụ

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 186 - Đối đầu bà Hỏa

 • Thần Đồng Đất Việt Tập 185 - Lối đi bộn bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 184: Tâm huyết Thượng Thư

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 183: Thần linh nổi giận

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 182: Chơi khăm quan phủ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 181: Mười hai sứ giả

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 180: Quà Tết no đòn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 179: Hai chàng kỳ cục

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 178: Quân Mã phá án

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 177: Tình bạn muôn năm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 176: Thánh lệnh oái ăm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 175: Tên trộm lý sự

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 174: Nỗi oan sấm sét

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 173: Quan huyện xà mâu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 172: Con sáo thần tài

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 171: Nhà hàng đại chiến

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 170: Đoạn đê bầm giập

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 169: Bợm nhậu đại lười

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 168: Tào phi mất trộm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 167: Làm Vua khó lắm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 166: Voi gạo giải án

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 165: Hoảng hốt Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 164: Bò cái tịt ngòi

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 163: Xử án chuột tinh

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 162: Đại chiến thủy tô

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 161: Cây cầu ái ân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 160: Ông nghè thi hỏng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 159: Đại quan thiếu gạo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 158: Kỳ án mãng xà

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 157: Oan gia ngõ hẹp

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 156: Gánh hát mùa xuân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 155: Đại gia Xã Bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 154: Lá bùa hiểm độc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 153: Thầy đồ Dần dốt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 152: Chàng rễ xấu trai

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 151: Đại họa trần gian

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 150: Sát nhân lộ diện

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 149: Vụ án trên hồ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 148: Chân dung Cao Tổ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 147: Sứ Trạng cô đơn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 146: Thừa thiếu đều chết

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 145: Cởi oán láng giềng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 144: Đàn bò chết hụt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 143: Hám ngoại hại thân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 142: Thần Đồng săn rồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 141: Nàng dâu bất hiếu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 140: Xẹp kỹ năng "Xốp"

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 139: Trạng - Thánh tương tranh

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 138: Kẹo lú hại người

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 137: Xác chết biết đi

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 136: Quốc Cữu bén duyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 135: Long Vương tí hon

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 134: Khu rừng có ma

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 133: Hoàng đế đi cày

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 132: Cánh hoa kỳ diệu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 131: Vũ điệu trống bổng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 130: Cuộc chiến lá dong

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 129: Tạo sĩ thoát y

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 128: Cả Voi sợ vợ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 127: Bia đá răn đe

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 126: Cung nữ có râu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 125: Vùng đất hình Rồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 124: Kinh thành chật chội

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 123: Hồi sinh làng lụa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 122: Thoát khỏi giàn thiêu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 121: Vở rối trên không

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 120: Môn đồ bội bạc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 119: Sứ giả đêm trăng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 118: Cỗ lớn khao làng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 117: Mỹ Viện Lang Phế

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 116: Hạt tiêu cay độc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 115: Ba nén vàng oan

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 114: Án trâu năm Sửu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 113: Nét chữ cứu người

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 112: Thơ thần trên lá

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 111: Ngựa đá qua sông

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 110: Sách cổ đẻ tiền

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 109: Thầy bói hết thời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 108: Đo cây bắt trộm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 107: Chén rượu ăn thề

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 106: Mánh khóe trường thi

 • Thần đồng đất việt - Tập 105: Linh bùa cửu sắc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 104: Xóa nợ tượng vàng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 103: Vua giả vua thật

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 102: Truy tìm công chúa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 101: Lớp học ven đường

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 100: Du Xuân Đại Việt

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 99: Xét công chữa cháy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 98: Nghi án đào mương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 97: Cây đàn không đáy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 96: Thủy thần gặp họa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 95: Túi bạc thử lòng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 94: Thư pháp ẩn long

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 93: Cống vật Kỳ Lân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 92: Dược hoàn tặng mẹ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 91: Hùng kê diệt cướp

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 90: Siêu mẫu sâm cầm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 89: Đấu trí Tiểu Vương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 88: Lễ hội nhớ đời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 87: Buồng chuối ân tình

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 86: Té cây giải đố

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 85: Độc chiêu tranh ịn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 84: Kim cương vô dụng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 83: Nạn nhân Bất Nghĩa

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 82: Nghệ nhân học lóm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 81: Vạch trần xảo kế

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 80: Thỉnh lủng đại chung

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 79: Lục đậu cứu nguy

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 78: Âm mưu độc dược

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 77: Miếu thần mất thiêng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 76: Ông tổ thần cơ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 75: Đối thủ thần đồng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 74: Quán ăn thi phú

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 73: Nhóm học Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 72: Phò mã tí hon

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 71: Con ngựa ba chân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 70: Trận chiến phản công

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 69: Đội quân thú vật

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 68: Ngôi thành bỏ hoang

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 67: Cơn lốc ngoại xâm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 66: Chiếc mũi thu phục  

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 65: Tranh tài Võ Trạng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 64: Mưu đồ Bắc quốc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 63: Ngự sử nhóc con

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 62: Lá đơn không chữ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 61: Thần Y Thoát Nạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 60: Miếng đất Long Mạch

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 59: Tấm gương Đồ Kiết

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 58: Liều thuốc giảm béo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 57: Bức họa vĩ nhân

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 56: Con mèo Vương giả

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 55: Lâu đài giữa trời

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 54: Đôi cánh Sứ Thần

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 53: Học trò Trạng Nguyên

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 52: Hạt ngô ác mộng

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 51: Độc chiến Minh Triều

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 50: Thuốc viên giao hảo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 49: Tung hoành đất Bắc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 48: Nốt ruồi bạc vạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 47: Cứu tinh Dần béo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 46: Sứ Tàu mất vía

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 45: Báu vật heo nái

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 44: Quán cơm quý tộc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 43: Căn Nhà Không Chân

 • Thần Đồng Đất Việt tập 42: Ngôi Làng Xấu Tính

 • Thần Đồng Đất Việt tập 41: Đứa Con Thất Lạc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 40: Hòn Đá Tội Phạm

 • Thần Đồng Đất Việt tập 39: Vụ Án Gà Con

 • Thần Đồng Đất Việt tập 38: Cái Tủ Biết Nói

 • Thần Đồng Đất Việt tập 37: Quan Tòa Sát Nhân

 • Thần Đồng Đất Việt tập 36: Sợi Bấc Ma Thuật

 • Thần Đồng Đất Việt tập 35: Hạt Gạo Khổng Lồ

 • Thần Đồng Đất Việt tập 34: Dê Đực Có Chửa

 • Thần Đồng Đất Việt tập 33: Chiếc Bánh Tai Họa

 • Thần Đồng Đất Việt tập 32: Nỗi Oan Xã Bạc

 • Thần Đồng Đất Việt tập 31: Cây Đa Nhân Chứng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 30: Trò Xiếc Kinh Hoàng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 29: Mưu Sát Tào Phi

 • Thần Đồng Đất Việt tập 28: Bí Mật Bong Bóng

 • Thần Đồng Đất Việt tập 27: Món Quà Roi Mây

 • Thần Đồng Đất Việt tập 26: Bột Nếp Vạch Tội

 • Thần Đồng Đất Việt tập 25: Náo Loạn Kinh Thành

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 24: Bài Toán Lộ Phí

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 23: Trái Tim Sửu Ẹo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 22: Gánh Hát Xui Xẻo

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 21: Bài Thi Kỳ Quái

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 20: Anh Hùng Vớt Pháo

 • Thần Đồng Đât Việt - Tập 19: Hồn Ma Ăn Trộm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 18: Hết đời lang băm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 17: Trận chiến gia tài

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 16: Súc vật nổi loạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 15: Vô địch chọi trâu

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 14: Sư ông mắc lỡm

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 13: Lớp học hà tiện

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 12: Bạn gái bá hộ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 11: Đồng tiền hạnh phúc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 10: Thắng đại lực sĩ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 9: Thầy đồ mắc nạn

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 8: Món ăn hạnh phúc

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 7: Trừng trị gian thương

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 6: Hạ gục thầy đồ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 5: Dấu tay xóa nợ

 • Thần Đồng Đất Việt - Tập 4: Thánh chỉ bằng đá

 • Thần đồng đất Việt - Tập 3: Voi đất biết đi

 • Thần đồng đất Việt - Tập 2: Trí nhớ siêu phàm

 • Thần đồng đất Việt - Tập 1: Pháp sư gọi bưởi

 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 2: Lãnh thổ nước Nam

 • Thần Đồng Đất Việt Hoàng Sa và Trường Sa 1: Khẳng định chủ quyền

 • { 13 nhận xét... read them below or Comment }

  1. cho em hỏi từ thần đồng đất Việt từ tập 190 đến nay không có ạ?

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. trên mạng vẫn chưa có bạn. để bửa nào rảnh mình dạo nhà sách thử có không rồi up lên :D

    Xóa
   2. sao khong co tap 192 va 193 ban

    Xóa
   3. truyện này có tối đa tới hiện tại là 200 tập từ tập 192 đến tập cuối phải mua mỗi tập 15.000 đồng nha bn :)))

    Xóa
   4. khi nào có tập 192 với 193 vậy

    Xóa
   5. bạn up tập 192 trở lên đi

    Xóa
  2. sao khong co tap 192 va 193 ban

   Trả lờiXóa
  3. rất hay! khi nào bạn up thêm cả học sinh chân kinh đi!

   Trả lờiXóa
  4. mong ad sớm cập nhật thêm, hóng

   Trả lờiXóa
  5. Mong add sớm đăng đi ạ. Chỉ đọc đc từ 1-191

   Trả lờiXóa

  Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt