Posted by : Tết Âm Lịch Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

{ 1 nhận xét... read them below or add one }

  1. Mới thấy có thùng 31-21-19-18-16-15= 120 lít...mà xuống dưới lại có 119 lít. Tính theo số này thì thùng còn lại là 18 lít. Còn 102 lít÷3=34 lít Người thứ 2 mua gấp đôi người thứ 1 thì là 68 lít=31+21+16. Người thứ 1 mua hai bình 19+15.

    Trả lờiXóa

Copyright © Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt